Danışma görüşmeleri

Kişisel isteğinize göre size şunları sunuyorum:

Bireysel görüşmeler

Aile görüşmeleri

Çift görüşmeleri

Danışma görüşmelerinde empati kurarak ve destekleyici bir biçimde size eşlik ediyorum ve sizinle birlikte mevcut güçlü yönleriniz ve kaynaklarınız üzerinde çalışıyorum.

Psikolojik danışma görüşmelerinde yönelim çerçevesi:

Özdüşünüm

Kendinize ve yabancılara karşı duyarlı hale gelme

Perspektif genişletimi

Güçlü noktalara ve kaynaklara odaklanma

İş birliği yeteneği