Kendini kavrama – Etik:

Kendini kavrama – Etik:

  • Hümanizm rehberliğinde – takdir edici tanınma / dayanışma ve tutum için cesaret
  • Çatışmalar insanlık halidir – İnsanların pozitif gelişme olanakları olduğuna inanıyorum!
  • Kaynak ve Çözüm Oryantasyonu – Kişilerarası anlaşmazlıkların etkin iletişim yoluyla bir çözüme kavuşturulması mümkündür
  • Gruplar halinde kendi kendine aydınlanma – kendiniz ve bir diğer kişi için kazanç; diğer kişide yansıtılırız ve birbirimizi tanırız.

“Biz sosyal, politik varlıklarız.” (Zoon Politikon, Aristoteles)

Bu cümle, düşüncemi ve yaşam tarzımı biçimlendirir. Keza „Sapere Aude!“, Kant’ın aydınlanma sloganı da öyle – Aklını kullanma cesaretini göster!

Yaklaşımım, takdir edici tanınma ile karakterize edilir, anlama süreçlerine duyulan otantik ilgi ile yönlendirilir ve insani değerlere dayanır. Birey ve gruplar hakkında (psiko) dinamik ve sosyo-psikolojik
bilgi öğretiminden oluşan psikolojik çalışma biçimim yetişkindir. Etkileşimlerdeki bazen açıkça anlaşılamayan motivasyonlarla olan ilişki ağlarımızı dikkate almak, netlik yaratır ve dolayısıyla daha fazla güveni teşvik edebilir.

Tabii ki, konumumu gizliliğe göre belirliyorum ve mesleki becerilerimin çerçevesine uyuyorum. Sorumluluğumun bilincinde olarak size destek veriyorum, eşlik ediyorum ve gerekirse talebiniz için size daha uygun başvuru merkezleri gösteriyorum. Bireysel duruma bağlı olarak özel danışmanlık merkezleri, uzman doktorlar, psikoterapistler ve klinikler önerebilirim. Muayenehanemde, sağlık meslek yasaları bağlamında akıl hastalıklarının iyileştirilmesi söz konusu değildir.